O obci

Jednu ze dvou obcí v České republice nazývanou od nepaměti Vřesník nalezneme na současné mapě pelhřimovského okresu asi 8km západně od Humpolce (GPS: 15°15'15.325" SŠ a 49°31'55.106 VD). Rozloha katastru obce je 531 ha.

Jméno Vřesník je pravděpodobně odvozeno od přídavného jména vřesný, např. kopec nebo les a přípony -ík. Šlo tedy o místa kde rostlo hodně vřesu. První písemná zmínka o sídle tohoto názvu pochází z 8. května 1226, kterou najdeme v latinsky psané bule papeže Honoria III. Další zmínka pochází z roku 1437, kdy císař Zikmund Lucemburský potvrzuje opatovi Želivského kláštera vlastnictví vsí Bolechov, Vřesník, Petrovice a Sedlice.


Více informací o historii obce naleznete v knize Vřesník - Od minulosti k přítomnosti