Sbor dobrovolných hasičů ve Vřesníku

Dlouhodobě nejčinnějším spolkem ve Vřesníku je Sbor dobrovolných hasičů.

SDH byl založen 8.prosince 1924 a na valné hromadě 20.12.1924 byl zvolen hasičský starosta František Kopic a velitelem Bedřich Hlavnička. Během krátké doby se sbor rozrostl na 20 členů a sbor dostal od Zemského výboru 6000,- Kč na obleky a základní výzbroj.

Již v roce 1925 pořádali hasiči Hasičský ples a výtěžek z tomboly byl přínosem pro pokladnu. Rovněž v tomto roce byla zakoupena stříkačka a další vybavení včetně knih do hasičské knihovny. Byla požádána obec o opravu zbrojnice.

V roce 1930 bylo na návsi postaveno hasičské skladiště a hasiči pravidelně cvičili techniky zásahu.

V roce 1950 zapůjčil Hasičský sbor obci 13000,- Kč na zřízení telefonu v obci. V následujícím roce byla zakoupena nová stříkačka.

Od roku 1960 se členové sboru podíleli na pomoci zemědělskému družstvu při sezoních akcích, byla opravena hasičská zbrojnice a požární nádrž na návsi. V sedmdesátých letech pomáhali členové na výstavbě víceúčelového zařízení v obci jehož součástí byla i nová hasičská zbrojnice. V následujících letech byla pořádána různá požární cvičení, která byla zdárně zajišťována.

V červenci 1974 byly pořádány oslavy k 50. letům od založení. Žijící zakládající členové obdrželi čestná uznání. V roce 1980 došlo ke změně názvu na Místní organizace Svazu požární ochrany Vřesník.

Od těchto let se rozšířila činnost SDH o další kulturní akce jako jsou masopustní průvody, velikonoční zábavy. Je pravidelně pečováno o rybník a rybí obsádku, která zpestřuje každoročně jídelníček místních obyvatel. Další pravidelnou akcí je jarní sběr kovového šrotu. SDH pečuje i o celkový vzhled obce a spolupracuje se školou v přírodě. Aby byli zajištěny finanční prostředky pro sbor, provádějí se různé brigády jako je např. provozování pohostinské činnosti ve Vřesníku i na akcích v okolí, sečení trávy v chráněných oblastech, sběr kamenu pro ZD, atd.

V současné době má spolek asi 70 členů včetně dětí. Pravidelně se zúčastňuje různých soutěží  s jedním družstvem dospělých a minimálně jedním družstvem dětí.